Realizowane projekty

 

Nazwa Programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Nazwa Projektu:
 

Kompleksowe opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskich rozwiązań implantów w leczeniu zwierząt, narzędzi chirurgicznych do ich implantologii oraz chirurgicznych nici biodegradowalnych dla weterynarii

Lider projektu:

Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu

Konsorcjanci projektu:
 
 
 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
PPUH Intermech Sp. z o.o.
BHH Mikromed Sp. z o.o.
Vetcare Group Sp. z o.o.

Wartość projektu:

Wartość dofinansowania:

Okres realizacji projektu:

7 928 596,66 PLN

6 203 847,26 PLN

2018 – 2021

   

Celem projektu jest opracowanie technologii modyfikacji powłok osteointegracyjnych implantów ortopedycznych na bazie hydroksyapatytu i nanocząsteczek miedzi oraz zbadanie ich właściwości antybakteryjnych. W ramach projektu opracowane zostaną procesy technologiczne wytwarzania chirurgicznych instrumentów ortopedycznych niezbędnych do prawidłowego wszczepienia implantów oraz opracowana zostanie technologia wytwarzania bioresorbowalnych nici chirurgicznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddzaiłanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, nr POIR.04.01.04-00-0074/17

 


bhh mikromed4vet weterynaria

Masz pytania?

Zapytaj naszych specjalistów.

BHH Mikromed Sp. z o.o.
ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza