Realizowane projekty

 

Nazwa Programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Nazwa Projektu:
 

Kompleksowe opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskich rozwiązań implantów w leczeniu zwierząt, narzędzi chirurgicznych do ich implantologii oraz chirurgicznych nici biodegradowalnych dla weterynarii

Lider projektu:

Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu

Konsorcjanci projektu:
 
 
 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
PPUH Intermech Sp. z o.o.
BHH Mikromed Sp. z o.o.
Vetcare Group Sp. z o.o.

Wartość projektu:

Wartość dofinansowania:

Okres realizacji projektu:

7 928 596,66 PLN

6 203 847,26 PLN

2018 – 2021

   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddzaiłanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, nr POIR.04.01.04-00-0074/17

 


bhh mikromed4vet weterynaria

Masz pytania?

Zapytaj naszych specjalistów.

BHH Mikromed Sp. z o.o.
ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje