O firmie

Historia firmy

Firma BHH Mikromed Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 1978r. jako pierwszy polski producent implantów dla ortopedii i traumatologii i obecnie może szczycić się ponad 40 letnim doświadczeniem w produkcji wyrobów dla branży medycznej.

Niemal od samego początku działalności BHH Mikromed Sp. z o.o. wspierała pionierów weterynaryjnej chirurgii kostnej asortymentem własnych wyrobów znajdujących wykorzystanie w leczeniu zwierząt. Zdając sobie jednak sprawę z postępującej specjalizacji w medycynie weterynaryjnej, wspólnie z wiodącymi ośrodkami naukowymi tj. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Uniwersytet  Warmińsko-Mazurski w Olsztynie a także prywatnymi praktykami weterynaryjnymi firma pracowała nad rozszerzeniem swojego asortymentu. W roku 2000 w ofercie BHH Mikromed pojawiły się pierwsze specjalistyczne implanty weterynaryjne. Rozbudowane zostały działy związane z rozwojem firmy oraz zaplecze konstrukcyjno-technologiczne, zainwestowano również w nowoczesne obrabiarki CNC. Wdrożono System Zapewnienia Jakości oparty o normy EN ISO 9001:2008 i 13485: 2003/AC:2009 certyfikowany i nadzorowany przez organizacje TÜV Nord Cert, filozofię produkcji oparto o wymagania Dyrektywy 93/42/EEC+2007/47/EC i Praktykę Dobrego Wytwarzania co umożliwiło osiągnięcie wysokiego poziomu jakości oferowanych wyrobów.

Rok 2013 stanowił przełomowy moment w historii Firmy – właścicielem pakietu własnościowego akcji została Firma Valbruna Polska będąca oddziałem nowoczesnego włoskiego koncernu metalurgicznego Acciaierie Valbruna z siedzibą główną w Vicenzy. Przy wsparciu tak silnego partnera nastąpił dynamiczny proces restrukturyzacji i rozbudowy firmy, dokonała się kompleksowa wymiana parku maszynowego na najnowocześniejsze wielozadaniowe obrabiarki CNC pozwalające na automatyzację i optymalizację procesów produkcyjnych, stworzone zostało nowe Laboratorium Kontrolne wyposażone w urządzenia pomiarowe najnowszej generacji. System zaopatrzenia w materiały wsadowe do produkcji oparty o dostawy z Acciaierie Valbruna powoduje korzystną dla Firmy elastyczność i bezpieczeństwo.

BHH Mikromed Sp. z o.o. chętnie nawiązuje współpracę z wiodącymi w Polsce ośrodkami naukowymi, zarówno medycznymi jak i technicznymi, stale kontrolując produkt w kontekście aktualnych wymagań opartych o najnowsze zdobycze nauki i techniki. Inwestujemy stale w kapitał ludzki zatrudniając wysoko wykwalifikowanych specjalistów zdolnych nadzorować i realizować skomplikowany proces wytwórczy.

Obecnie BHH Mikromed Sp. z o.o. oferuje lekarzom weterynarii min. systemy stabilizacji ZESPOL, których jesteśmy wyłącznym producentem, szeroki asortyment płyt standardowych i blokowanych, wkrętów i innych implantów min. do zabiegów TPO i TPLO, TTA a także do zespalania śródszpikowego. Doświadczenie firmy i doskonała współpraca z liderami medycyny weterynaryjnej pozwala nam na stałe poszerzanie oferty oraz coraz lepsze zaspokajanie potrzeb naszych klientów.

 

Polityka jakości

„Misją Spółki jest maksymalne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów poprzez terminowe dostarczanie wysokiej jakości wyrobów, posiadających odpowiednią cenę i występujących w pożądanym asortymencie”

Celem Spółki BHH MIKROMED jest innowacyjne projektowanie i efektywne wytwarzanie nowoczesnych wyrobów dla medycyny – implantów do osteosyntezy oraz stosownego instrumentarium, spełniających wymagania Dyrektywy 93/42/EEC+2007/47/EC, zaspakajających potrzeby i oczekiwania Klientów.

Realizację tego celu pragniemy osiągnąć poprzez:

 • zrozumienie obecnych i przewidywanie przyszłych potrzeb i oczekiwań Klientów,
 • szybką i terminową realizację zamówień,
 • zapewnienie klientom wyjątkowej obsługi i niezawodnego serwisu,
 • badanie satysfakcji i zadowolenia klienta, wymianę informacji z klientem,
 • określenie i zakomunikowanie celów oraz kierunków działania Spółki, motywowanie i kontrolowanie ich realizacji.
 • ścisłe określenie odpowiedzialności i kompetencji na wszystkich szczeblach zarządzania,
 • indywidualną odpowiedzialność za jakość pracy,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji załogi, stałe doskonalenie jakości pracy,
 • szerokie zastosowanie techniki komputerowej do projektowania, wytwarzania i promocji wyrobów,
 • sterowanie wszystkimi procesami mającymi wpływ na jakość wyrobów,
 • ograniczenie ryzyka do najniższego poziomu,
 • proces ciągłego doskonalenia zasad zarządzania jakością,
 • ciągłe doskonalenie wyrobów, procesów, systemu,
 • stosowanie mechanizmów zapobiegawczych i korygujących,
 • stosowanie do produkcji najwyższej jakości materiałów oraz nowoczesnego wyposażenia technicznego, współpracę z dostawcami.

Zrozumienie i zaakceptowanie przyjętej POLITYKI JAKOŚCI zapewnia maksymalne zaangażowanie całej Załogi Spółki w realizację celów strategicznych zapisanych w Planie Biznesu oraz w nieustanne doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg norm EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 13485:2012.


bhh mikromed4vet weterynaria

Masz pytania?

Zapytaj naszych specjalistów.

BHH Mikromed Sp. z o.o.
ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza