Lp.Opis / DescriptionNr kat / Cat NoTTATTA VELOXDodaj do koszyka
1Wyginak Płytek Drobnych / Bending Pliers For Small Plates47002022
2Miarka Głębokości L=40mm / Depth Gauge L=40mm77203011
3Wkrętak Heksagonalny S=2,0mm / Hexagonal Screwdriver S=2,0mm78120111
4Wkrętak Heksagonalny S=2,5mm / Hexagonal Screwdriver S=2,5mm78120011
5Wiertło ø1,5mm L=100mm / Drill ø1,5mm L=100mm71101511
6Wiertło ø2,0mm L=150mm / Drill ø2,0mm L=150mm71102011
7Wiertło ø2,5mm L=150mm / Drill ø2,5mm L=150mm71102511
8Kleszcze Do Ucinania Kostek TTA / Forceps For TTA Cages Cutting4400101X
9Paleta Na Instrumenty TTA/TTA VELOX / Tray For TTA/TTA VELOX Instruments54003211
10Rozpierak Do Kostek TTA/TTA VELOX 6-9mm / Spreaded For TTA/TTA VELOX Cages 6-9mm076015Opcjonalnie / OptionalOpcjonalnie / Optional
11Rozpierak Do Kostek TTA/TTA VELOX 12-16mm / Spreaded For TTA/TTA VELOX Cages 12-16mm076020Opcjonalnie / OptionalOpcjonalnie / Optional
12Wkrętak Dynamometryczny S2,0 / Torque Limiting Screwdriver S2,0783120Opcjonalnie / OptionalOpcjonalnie / Optional
13Wkrętak Dynamometryczny S2,5 / Torque Limiting Screwdriver S2,5783125Opcjonalnie / OptionalOpcjonalnie / Optional
14Paleta Na Implanty TTA Wraz Ze Statywem Na Wkręty / Tray For TTA Implants With Stand For Screws540025Opcjonalnie / OptionalOpcjonalnie / Optional
15Kaseta Sterylizacyjna / Sterilization Container540016Opcjonalnie / OptionalOpcjonalnie / Optional